لوگو عجایب جهان
شاید اولین ذهنیتی که در مخاطب از فعالیت یا کسب و کار شما شکل میگیرد.تاثیری است که لوگو یا نماد شما بر ذهن او میگذارد.از لوگو مفهومی یا انتزاعی...
طراحی لوگو مفهومیسفارش طراحی لوگولوگو عجایب جهانتایپوگرافیطراحی لوگوتایپمیم ت محیا رحیم تبریزی طراحی لوگو طراحی لوگو حرفه ای
اپرای حلاج
خدا از هرچه پنداری جدا باشد ، خدا هرگز نمی‌خواهد خدا باشد ، نمی‌خواهد خدا بازیچهٔ دست شما باشد ...
طراحی کاور موزیکطراحی کاور آهنگطراحی پوسترطراحی پوستر مفهومیمحیا رحیم تبریزیمیم ت
نقاشی نذری
می پرسیدم: امام حسین کی بود؟ و برای چه کشته شد؟ می گفتی که: "خودش را فدای امت کرد...
نقاشی دیجیتالتصویرسازی تبلیغاتیسفارش نقاشی دیجیتالتصویرسازیسفارش تصویرسازیمحیا رحیم تبریزیمیم تنقاشی مفهومی
قدرت باور
رویاپردازی شروع به دست آوردن است. شما ابتدا چیزی را که می‌خواهید تصور می‌کنید، سپس با همین تصور به سمتش حرکت می‌کنید ...
تصویرسازی تبلیغاتیسفارش تصویرسازیتصویرسازی میم تمحیا رحیم تبریزینقاشی مفهومیسفارش نقاشی دیجیتالنقاشی دیجیتال
دولت مترسک
از هم گسسته قبایت مترسک جالیز، چیزی نمانده از شنل و کلاه پوشالی...
تصویرسازی کتابسفارش تصویرسازینیشخطتصویرسازی طراحی جلدمیم تمحیا رحیم تبریزینقاشی مفهومیروزنامه قانون

از کتاب شور زندگی(زندگی ونسان ونگوگ):

البته که برای کاری خلق شده ام. همان کاری که همه زندگی ام در پی اش بودم و هیچ وقت به فکرم نرسید!
موقعی که در آمستردام و بروکسل درس میخواندم، همیشه احتیاج عمیقی به نقاشی کردن داشتم ،ولی به خودم اجازه ی این کار را نمی دادم. می ترسیدم که این، مانع کار اصلیم شود،کار اصلیم!... چه کوردل بودم!
درطی این سال ها چیزی می خواست از وجود من بتراود و من مانعش می شدم. آن را عقب می زدم! حالا بیست و هفت سال دارم، بدون اینکه کاری کرده باشم.
تئو، چه روزهای سختی که گذراندم و کار کردم و کوشیدم که مقصود و معنایی از زندگی بیرون بکشم و آن را نشناختم. ولی حالا که آن را می شناسم دیگر هیچ وقت دلسرد نخواهم شد. بعد از این همه سال تلف شده بالاخره من راه خودم را پیدا کردم، نقاش خواهم شد.

نقاشی از کارگر
سکوت
نقاشی مفهومی گذر عمر
گذر عمر
عمر خیام
عمر خیام