فارغ التحصیلی
آدم از خود می‌پرسد که: تو با این سال‌ها که گذشت چه کردی؟ ...بهترین سال‌های عمرت را کجا در خاک کردی؟
نیشخططراحی جلدروزنامه قانونسفارش تصویرسازیتصویرسازی میم تمحیا رحیم تبریزینقاشی مفهومیسفارش نقاشی دیجیتالنقاشی دیجیتال
لوگو آشپزی
در طراحی لوگو مجله آشپزی از روش ترکیبی(ترکیب تصویر و لوگوتایپ) استفاده کرده ایم.به طوری که کلمه آشپزی ...
طراحی لوگو مفهومیسفارش طراحی لوگوتایپوگرافیطراحی لوگوتایپمیم ت محیا رحیم تبریزی طراحی لوگوطراحی لوگو حرفه ای
نقاشی مفهومی فقر
صبح زود جارچی راه می افتاد و بیخود فریاد می کشید مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد! اما کسی که مزد نمی گرفت...
نیشخططراحی جلدروزنامه قانونسفارش تصویرسازیتصویرسازی میم تمحیا رحیم تبریزینقاشی مفهومیسفارش نقاشی دیجیتالنقاشی دیجیتال

از کتاب شور زندگی(زندگی ونسان ونگوگ):

البته که برای کاری خلق شده ام. همان کاری که همه زندگی ام در پی اش بودم و هیچ وقت به فکرم نرسید!
موقعی که در آمستردام و بروکسل درس میخواندم، همیشه احتیاج عمیقی به نقاشی کردن داشتم ،ولی به خودم اجازه ی این کار را نمی دادم. می ترسیدم که این، مانع کار اصلیم شود،کار اصلیم!... چه کوردل بودم!
درطی این سال ها چیزی می خواست از وجود من بتراود و من مانعش می شدم. آن را عقب می زدم! حالا بیست و هفت سال دارم، بدون اینکه کاری کرده باشم.
تئو، چه روزهای سختی که گذراندم و کار کردم و کوشیدم که مقصود و معنایی از زندگی بیرون بکشم و آن را نشناختم. ولی حالا که آن را می شناسم دیگر هیچ وقت دلسرد نخواهم شد. بعد از این همه سال تلف شده بالاخره من راه خودم را پیدا کردم، نقاش خواهم شد.

نقاشی از کارگر
سکوت
نقاشی مفهومی گذر عمر
گذر عمر
عمر خیام
عمر خیام