عمر خیام

عمر خیام

بیست و هشت اردیبهشت بزرگداشت عمر خیام

خیام اگر ز باده مستی خوش باش/ با لاله رخی اگر نشستی خوش باش
چون عاقبت کار جهان نیستی است / انگار که نیستی چو هستی خوش باش

از آمدنم نبود گردون را سود/ وز رفتن من جلال و جاهش نفزود
از هيچكسي نيز دو گوشم نشنود/ كاين آمدنو رفتنم از بهر چه بود

گر آمدنم به خود بدي نامدمي / ور نيز شدن به من بدي كی شدمي
به زان نبدي كه اندر اين دير خراب/ نه آمدمي نه بدمي نه شدمي

قانع به یک استخوان چو کرکس بودن به ز آن که طفیل خوان ناکس بودن/
با نان جوین خویش حقا که به است کالوده و پالوده هر خس بودن

از دي كي گذشت هيچ از او ياد مكن/فردا كه نيامدست، فرياد مكن
بر نامده و گذشته بنياد مكن/حالي خوش باش و عمر بر باد نكن

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست /بی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست

یک قطره آب بود با دریا شد/ یک ذره خاک با زمین یکتا شد
آمد شدن تو اندرین عالم چیست /آمد مگسی پدید و ناپیدا شد

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه/ وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست/ کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم/ وین یکدم عمر را غنیمت شمریم
فردا که ازین دیر فنا درگذریم/ با هفت هزار سالگان سر بسریم


طراحی:میم.ت
برای سفارش تصویرسازی و نقاشی مفهومی و دیجیتال کلیک کنید.


طراحی کاور موزیک طراحی کاور آهنگ طراحی پوستر طراحی پوستر مفهومی محیا رحیم تبریزی میم ت

سایر پست ها ...

از کتاب شور زندگی(زندگی ونسان ونگوگ):

البته که برای کاری خلق شده ام. همان کاری که همه زندگی ام در پی اش بودم و هیچ وقت به فکرم نرسید!
موقعی که در آمستردام و بروکسل درس میخواندم، همیشه احتیاج عمیقی به نقاشی کردن داشتم ،ولی به خودم اجازه ی این کار را نمی دادم. می ترسیدم که این، مانع کار اصلیم شود،کار اصلیم!... چه کوردل بودم!
درطی این سال ها چیزی می خواست از وجود من بتراود و من مانعش می شدم. آن را عقب می زدم! حالا بیست و هفت سال دارم، بدون اینکه کاری کرده باشم.
تئو، چه روزهای سختی که گذراندم و کار کردم و کوشیدم که مقصود و معنایی از زندگی بیرون بکشم و آن را نشناختم. ولی حالا که آن را می شناسم دیگر هیچ وقت دلسرد نخواهم شد. بعد از این همه سال تلف شده بالاخره من راه خودم را پیدا کردم، نقاش خواهم شد.

نقاشی از کارگر
سکوت
نقاشی مفهومی گذر عمر
گذر عمر
عمر خیام
عمر خیام