فریاد جیبها

نقاشی مفهومی فقر

صبح زود جارچی راه می افتاد و بیخود فریاد می کشید مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد! اما کسی که مزد نمی گرفت کسی بود که کار کرده بود.
كتاب توپ مرواري-صادق هدايت
طراحی: میم.ت
.
طرح این پست از نقاشی های دیجیتال سورئال چاپ شده در هفته نامه نيشخط است. در اين طرح جيب خالي به صورت چهره ای انساني فرياد ميزند. سبك سورئال(فراواقع گرايي) يكي از جنبش هاي هنري فرانسه در قرن بيستم است كه از نظريه ضمير ناخودآگاه فرويد ، نشات گرفته است. به طوري كه هنرمندان سورئال برپايه اين نظريه و بر مبناي تخيل، عناصر ذهني خود را همانگونه كه در عالم رويا ميبينند تجسم كرده و آن را به تصوير ميكشند.


برای سفارش نقاشی دیجیتال و سفارش تصویرسازی کلیک کنید.


نیشخط طراحی جلد روزنامه قانون سفارش تصویرسازی تصویرسازی میم ت محیا رحیم تبریزی نقاشی مفهومی سفارش نقاشی دیجیتال نقاشی دیجیتال

سایر پست ها ...

از کتاب شور زندگی(زندگی ونسان ونگوگ):

البته که برای کاری خلق شده ام. همان کاری که همه زندگی ام در پی اش بودم و هیچ وقت به فکرم نرسید!
موقعی که در آمستردام و بروکسل درس میخواندم، همیشه احتیاج عمیقی به نقاشی کردن داشتم ،ولی به خودم اجازه ی این کار را نمی دادم. می ترسیدم که این، مانع کار اصلیم شود،کار اصلیم!... چه کوردل بودم!
درطی این سال ها چیزی می خواست از وجود من بتراود و من مانعش می شدم. آن را عقب می زدم! حالا بیست و هفت سال دارم، بدون اینکه کاری کرده باشم.
تئو، چه روزهای سختی که گذراندم و کار کردم و کوشیدم که مقصود و معنایی از زندگی بیرون بکشم و آن را نشناختم. ولی حالا که آن را می شناسم دیگر هیچ وقت دلسرد نخواهم شد. بعد از این همه سال تلف شده بالاخره من راه خودم را پیدا کردم، نقاش خواهم شد.

نقاشی از کارگر
سکوت
نقاشی مفهومی گذر عمر
گذر عمر
عمر خیام
عمر خیام