هل من ناصر ینصرنی!

نقاشی نذری

می پرسیدم: امام حسین کی بود؟ و برای چه کشته شد؟
می گفتی که: "خودش را فدای امت کرد".
می پرسیدم: "فدای امت کرد" یعنی چه؟
توضیح می دادی: یعنی اینکه خودش را آنجا به کشتن داد تا در روز قیامت از امت جدش شفاعت بکند...!
پس این امام حسین هم که خودش را، زندگیش را، خانواده‌اش را، همه چیز و همه کـَسَش را به دم شمشیر ستم و زور و جنایت داد و شهادت را انتخاب کرد، برای زندگی من و تو نبود؟! برای اینکه پیروانش از زیر بار ظلم و ستم و بیعت دروغ و نظام جور خلاص بشوند نبود؟! و خلاصه برای آزادی مردم و بسط و احیای حق نبود؟! برای این بود که ما اینجا گناه بکنیم و بعد بر او گریه بکنیم و درعوض روز قیامت از ما شفاعت کند؟! !
کتاب پدر مادر ما متهمیم-علی شریعتی
طراحی:میم.ت

برای سفارش تصویرسازی و نقاشی مفهومی و دیجیتال کلیک کنید.


نقاشی دیجیتال تصویرسازی تبلیغاتی سفارش نقاشی دیجیتال تصویرسازی سفارش تصویرسازی محیا رحیم تبریزی میم ت نقاشی مفهومی

سایر پست ها ...

از کتاب شور زندگی(زندگی ونسان ونگوگ):

البته که برای کاری خلق شده ام. همان کاری که همه زندگی ام در پی اش بودم و هیچ وقت به فکرم نرسید!
موقعی که در آمستردام و بروکسل درس میخواندم، همیشه احتیاج عمیقی به نقاشی کردن داشتم ،ولی به خودم اجازه ی این کار را نمی دادم. می ترسیدم که این، مانع کار اصلیم شود،کار اصلیم!... چه کوردل بودم!
درطی این سال ها چیزی می خواست از وجود من بتراود و من مانعش می شدم. آن را عقب می زدم! حالا بیست و هفت سال دارم، بدون اینکه کاری کرده باشم.
تئو، چه روزهای سختی که گذراندم و کار کردم و کوشیدم که مقصود و معنایی از زندگی بیرون بکشم و آن را نشناختم. ولی حالا که آن را می شناسم دیگر هیچ وقت دلسرد نخواهم شد. بعد از این همه سال تلف شده بالاخره من راه خودم را پیدا کردم، نقاش خواهم شد.

نقاشی از کارگر
سکوت
نقاشی مفهومی گذر عمر
گذر عمر
عمر خیام
عمر خیام