در این تصویر بازطراحی کاراکتر انیمیشن دستیار کاراگاه گجت دیده می شود . که با الهام از کاراکتر انیمیشن جدید کاراگاه گجت طراحی شده است. بیس طراحی بر اساس فیس و استایل کاراکتر اصلی می باشد که در فیگوری متفاوت به همراه یک پیپ به گوشه لب تصویر شده است .

خدمات طراحی گرافیک میم.ت | سفارش لوگو حرفه ای