طراحی لیبل و بسته بندی محصولات ارگانیک و طبیعی “آریتا” که به صورت دایره ای با نرم افزار ایلاستریتور پیاده سازی شده است