طراحی بنر و بیلبورد های فرش پارسه در مناسبتهای گوناگون ، ابعاد و رزولوشن های مختلف توسط مجموعه میم.ت پیاده سازی شده است.