طراحی بنر و بیلبورد برای موسسه کاریابی در آلمان با طراحی ایکون های مربوط به سرچ (جستجوی مشاغل) و انواع ایکون های مشاغل گوناگون در خدمات گرافیک میم .ت